Dominikanie Łódź

 1. Strona główna
 2. Zakon
 3. Dominikanie
Rozmiar czcionki: A A A

Dominikanie

Nazwę zawdzięczają swemu założycielowi, św. Dominikowi de Guzman. Nowy zakon miał odpowiedzieć pragnieniom Kościoła nie tylko w średniowieczu, miał urzeczywistniać ideał autentycznego życia Ewangelią, zaradzić potrzebie wiary uświadomionej i apostolstwa opartego na głęboko przemyślanej doktrynie. Już na pierwszych kapitułach generalnych sprecyzowano ramy prawno - organizacyjne, szczególnie akcentując wymiar kaznodziejski wśród wszystkich warstw społecznych. Na przestrzeni kilku lat mała grupa Braci Głosicieli słowa Bożego rozesłana do ważniejszych ośrodków Europy przekształciła się w wielki Zakon Kaznodziejski, obejmujący swą działalnością prawie całe chrześcijaństwo. Poparcie papieży dla zakonu, wzięcie go pod specjalną opiekę, zapotrzebowanie społeczne na jego działalność i otwarta postawa wobec potrzeb społeczeństwa zapewniły dominikanom popularność i rozwój, np. ok. 1320 roku było już 600 klasztorów. Konieczność kształcenia braci nadała zakonowi charakter intelektualny i powiązała dominikanów z dużymi ośrodkami uniwersyteckimi. Nie zapomniano jednak o działalności duszpasterskiej i apostolskiej. Dominikańscy kaznodzieje pojawiają się na wschodnich krańcach Europy, w Azji, w Ameryce Północnej (gdzie wsławili się obroną prześladowanych Indian), na Dalekim Wschodzie. Obecnie w różnych klasztorach dominikańskich na całym świecie modli się i pracuje ok. 7000 braci.
 

Do Polski przybyli Dominikanie za sprawą św. Jacka Odrowąża, który we Włoszech z rąk św. Dominika otrzymał habit dominikański. W 1222 roku św. Jacek wrócił do Krakowa gdzie założył pierwszy klasztor, kolebkę Polskiej Prowincji Dominikanów. Już wkrótce pojawiły się kolejne klasztory: we Wrocławiu i Gdańsku. Dominikanie polscy, podobnie jak cały zakon, odważnie podjęli trud głoszenia Ewangelii wszędzie, wszystkim i na wszystkie sposoby. (z Konstytucji Zakonu). Dominikanie mówią o sobie: duchowość zakonu to w pewnym stopniu przestrzeń pragnień i poszukiwań. Jesteśmy w drodze, a ideały stają się rzeczywistością na miarę wierności każdego z nas. Przychodzimy do Zakonu jako ludzie, ze świadomością, że to, do czego wzywa Pan, przerasta ludzkie siły. Święty Dominik i inni bracia, którzy przyjęli i rozwinęli jego charyzmat, przekazali nam doświadczenie swojej drogi, na której Bóg pokonywał ich słabości, prowadził do spotkanie ze Sobą, obdarzał życiem w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie oraz łaską przepowiadania. Głosić możemy tylko to, co jest owocem Bożego działania w naszym życiu. Chcemy głosić Ewangelię, to znaczy Dobrą Nowinę o Chrystusie. On jest większy od wszystkich naszych schematów i katechizmowych prawd-dlatego, chociaż Go spotkaliśmy, ciągle Go poszukujemy. Jego obecność jest wielką łaską, bo wyrywa nas z samotności, niewoli lęku i grzechu obdarzając nowym - Swoim - życiem i pokojem. Miłością ożywiony ma być także wymiar intelektualny naszego posługiwania. Studia i praca naukowa pomagają nam wejść głębiej w tajemnicę Objawienia i Kościoła, co staramy się przekazać w języku zrozumiałym dla ludzi, wśród których żyjemy. Nasze powołanie realizujemy we wspólnocie. W niej uczymy się przyjmować drugiego człowieka, obdarowywać go sobą i brać za niego odpowiedzialność, by mocni tym doświadczeniem iść razem i głosić, że Bóg jest Miłością. Owocem tych pragnień jest rodzina dominikańska, którą oprócz braci tworzą siostry, tercjarze, duszpasterstwa i przyjaciele zakonu. Żyjemy we wspólnocie, "bowiem dobro wspólnie uznawane łatwo i szybko się urzeczywistnia" (Humbert z Romans).

Symbole dominikańskie

 • Kolory - czarny i biały.
 • Krzyż o ramionach zakończonych liliami.
 • Biały klin na czarnej tarczy. W Polsce odrowąż czarnego koloru na białym polu.
 • Gwiazda ośmioramienna tzw. gwiazda św. Dominika.Pies niosący w pysku pochodnię.

Historia w skrócie

22XII 1216 - papież Honoriusz III zatwierdza Zakon Braci Kaznodziejów założony przez hiszpańskiego kanonika św. Dominika Guzmana.

1222 - jesienią pierwsi polscy dominikanie wracają z Rzymu do Krakowa.

25 III 1223 - św. Jacek Odrowąż obejmuje kościół św. Trójcy w Krakowie.

W XIII wieku powstają klasztory dominikańskie we Wrocławiu, Gdańsku, Płocku, Sandomierzu, Kamieniu Pomorskim, Sieradzu, Poznaniu.

W wiekach XVII-XVIII następuje intensywny rozwój klasztorów dominikańskich, zwłaszcza na kresach Rzeczypospolitej (ok.110 nowych fundacji). W konsekwencji powstają prowincje: litewska, ruska i tzw. obserwantów św. Ludwika Bertranda.

W 1773 roku dominikanie mają 164 klasztory z 2019 zakonnikami na ziemiach Rzeczypospolitej. W wieku XVIII i na początku XIX w wyniku tzw. reformy józefińskiej cesarza Józefa II Habsburga zmniejszyła się ilość klasztorów w zaborze austriackim.

XIX wiek przyniósł zupełną kasatę klasztorów dominikańskich zaborach pruskim i rosyjskim. Po I wojnie światowej dominikanie, którzy ocaleli w Galicji odzyskują klasztor w Gidlach k/Częstochowy. A także dzięki śmiałym decyzjom o. J. Woronieckiego nabywają ziemię i rozpoczynają budowę klasztorów na Służewie (obecnie część Warszawy) oraz w Poznaniu.

Po II wojnie odzyskują swoje dawne kościoły w Gdańsku, Lublinie i odbudowują z gruzów kościoły we Wrocławiu i św. Jacka w Warszawie przy ul. Freta. Angażują się w duszpasterstwo turystów w Korbielowie k/Żywca, na Wiktorówkach i w Małym Cichym w Tatrach oraz w Hermanicach k/Ustronia.

Otwierają nowe klasztory w Rzeszowie, Szczecinie, a od 28.XI 2004 w Łodzi.

Święci dominikańscy

 • Św. Dominik Guzmana założyciel zakonu.
 • Św. Albert Wielki filozof, biskup, patron przyrodników.
 • Św. Tomasz z Akwinu filozof i teolog, twórca systemu aktualnego również dzisiaj.
 • Św. Katarzyna ze Sieny tercjarka i mistyczka.
 • Bł. Piotr Jerzy Frassati student, tercjarz, działacz społeczny, patron domu w Łodzi.
 • Św. Jacek Odrowąż pierwszy polski dominikanin, pochowany w Krakowie.
 • Bł. Czesław patron Wrocławia, jego grób znajduje się w tym mieście.
 • Bł. Sadok i 48 towarzyszy męczenników sandomierskich XIII wieku
 • Bł. Michał Czartoryski męczennik, uczestnik wojny 1920 roku, działacz ruchu akademickiego "Odrodzenie", wychowawca kleryków, kapelan w powstaniu warszawskim, zamordowany razem z rannymi szpitala na Tamce, których nie opuścił.
 • Sługa Boży o. Jacek Woroniecki, pedagog, moralista, filozof, drugi rektor KUL.

Struktura zakonu

I zakon - bracia kapłani i nie kapłani tzw. współpracownicy związani wspólnotą ślubów i życia wspólnego.

II zakon - siostry (żyjące w klauzurze) prowadzące życie modlitwy i pokuty

Rodzina dominikańska - zakony żeńskie habitowe pracujące duszpastersko

- instytuty świeckie

- laikat dominikański, czyli ludzie świeccy mający swoje rodziny, duchowo związani z dominikanami

Władza

U dominikanów pochodzi ona z wyborów. Na czele zakonu stoi generał rezydujący w Rzymie. Na czele prowincji - prowincjł wybierany, co 4 lata. Obecny generał o. Bruno Cadoré jest Francuzem. Prowincjałem Polskiej Prowincji jest o. Krzysztof Popławski.

Formacja

Dla kapłanów składa się z 1 roku prenowcjatu, 1 roku nowicjatu w Warszawie, 2 lat filozofii i 4 lat teologii w Krakowie.

Dla braci nie kapłanów składa się z 1 roku prenowcjatu, 1 roku nowicjatu i 3 lat junioratu.

Rekrutacja


Promotor powołań mieszkający w Warszawie prowadzi rekolekcje i spotkania dla zainteresowanych życiem zakonnym. Przed rozpoczęciem nowicjatu należy nawiązać kontakt z promotorem powołań lub magistrem nowicjatu, czyli ojcem wychowującym nowicjuszy.

o. Łukasz Woś OP
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa

telefon:
(022) 843-83-33

e-mail:
powolania[at]dominikanie.pl

www.powolania.dominikanie.pl

Filozofia i teologia

Od początku naszego zakonu próbujemy zgłębiać prawdy naszej wiary i szukać odpowiedzi na pytania świata, w którym żyjemy. W tych działaniach posługujemy się myślą św. Tomasza z Akwinu i modlitwą o przyjęcie z wiarą tego, czego nie potrafimy do końca pojąć.

Różaniec

Pielęgnujemy tradycję, że dar modlitwy różańcowej Matka Boża przekazała św. Dominikowi. Dlatego czujemy się odpowiedzialni za różaniec. A w ciągu wieków popularyzowaliśmy tę formę modlitwy poprzez kaznodziejstwo i różnego rodzaju instytucje istniejące przy naszych klasztorach jak bractwa różańcowe i różaniec wieczysty.

Liturgia

Od 1267 roku do soboru Watykańskiego II dominikanie posiadali własną liturgię, która była elementem dodatkowo łączącym całą rodzinę zakonną. Do chwili obecnej pielęgnujemy chorał gregoriański oraz dbałość o piękno sprawowanej przez nas liturgii.

Aktualnie prowincja polska należy obok filipińskiej i wietnamskiej do najbardziej dynamicznie rozwijających się w zakonie. Polskich dominikanów można spotkać w Rzymie, Brukseli, Monachium, Pradze, Budapeszcie, Kijowie, Jałcie, Witebsku, Liepai i Petersburgu; w Kamerunie, Japonii, na Tajwanie, Australii oraz Nowym Jorku.

Jesteśmy organizatorami czuwań na Lednicy oraz wakacyjnych tematycznych spotkań w Hermanicach. Jedną z ogólnopolskich inicjatyw jest też dominikańska szkoła wiary. Cykl comiesięcznych wykładów na tematy dotyczące wiary, modlitwy, moralności i światopoglądu.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.dominikanie.pl
 

Venti - Agencja Interaktywna